Class AbstractXACMLObjectBuilder<XACMLObjectType extends XACMLObject>

java.lang.Object
org.opensaml.core.xml.AbstractXMLObjectBuilder<XACMLObjectType>
org.opensaml.xacml.impl.AbstractXACMLObjectBuilder<XACMLObjectType>
Type Parameters:
XACMLObjectType - the SAML object type built
All Implemented Interfaces:
XMLObjectBuilder<XACMLObjectType>, XACMLObjectBuilder<XACMLObjectType>
Direct Known Subclasses:
ActionMatchTypeImplBuilder, ActionsTypeImplBuilder, ActionTypeImplBuilder, ActionTypeImplBuilder, ApplyTypeImplBuilder, AttributeAssignmentTypeImplBuilder, AttributeDesignatorTypeImplBuilder, AttributeSelectorTypeImplBuilder, AttributeTypeImplBuilder, AttributeValueTypeImplBuilder, AttributeValueTypeImplBuilder, CombinerParametersTypeImplBuilder, CombinerParameterTypeImplBuilder, ConditionTypeImplBuilder, DecisionTypeImplBuilder, DefaultsTypeImplBuilder, DescriptionTypeImplBuilder, EnvironmentMatchTypeImplBuilder, EnvironmentsTypeImplBuilder, EnvironmentTypeImplBuilder, EnvironmentTypeImplBuilder, FunctionTypeImplBuilder, IdReferenceTypeImplBuilder, MissingAttributeDetailTypeImplBuilder, ObligationsTypeImplBuilder, ObligationTypeImplBuilder, PolicyCombinerParametersTypeImplBuilder, PolicySetCombinerParametersTypeImplBuilder, PolicySetTypeImplBuilder, PolicyTypeImplBuilder, RequestTypeImplBuilder, ResourceContentTypeImplBuilder, ResourceMatchTypeImplBuilder, ResourcesTypeImplBuilder, ResourceTypeImplBuilder, ResourceTypeImplBuilder, ResponseTypeImplBuilder, ResultTypeImplBuilder, RuleCombinerParametersTypeImplBuilder, RuleTypeImplBuilder, StatusCodeTypeImplBuilder, StatusDetailTypeImplBuilder, StatusMessageTypeImplBuilder, StatusTypeImplBuilder, SubjectAttributeDesignatorTypeImplBuilder, SubjectMatchTypeImplBuilder, SubjectsTypeImplBuilder, SubjectTypeImplBuilder, SubjectTypeImplBuilder, TargetTypeImplBuilder, VariableDefinitionTypeImplBuilder, VariableReferenceTypeImplBuilder

public abstract class AbstractXACMLObjectBuilder<XACMLObjectType extends XACMLObject> extends AbstractXMLObjectBuilder<XACMLObjectType> implements XACMLObjectBuilder<XACMLObjectType>
Base builder for XACMLObject.
  • Constructor Details

    • AbstractXACMLObjectBuilder

      public AbstractXACMLObjectBuilder()
  • Method Details